ЕЛЕНА ВЛАДОВА – автор, журналист и преводач

Във Варна няма достатъчно зали за провеждане на културни събития. Предвид централното разположение на това пространство, на мястото може да се построи комплекс,  който да включва многофункционална зала, галерия/галерии с постоянна експозиция (например на Международното бианале на графиката, което с годините има натрупан богат фонд, но никой не го е виждал в цялост) и за временни изложби, по-малки помещения,  които да се предоставят на различни организации за провеждане на събития, ателиета и други, книжарница, кафене. За създаване на отделено помещение на отдел „Най-нова история“ на Регионалния исторически музей, който не разполага със своя база и също разполага с богат фонд, прибран в мазата на Археологическия музей. Този фонд, голяма част от който е свързан с периода 1944 – 1989 г., се показва само по време на временни изложби и в рамките на проекти. За пример може да се посочи Историческият музей в Констанца, където почти целият трети етаж е превърнат в постоянна експозиция, представяща същия период от историята на Румъния и се използва с образователна цел от училища.

Според Вас категорично НЕ трябва да присъстват в това пространство?

Търговски от типа на начина на работа на един Мол.