История

Така наречената Дупка се появява в края на 80-те години от миналия век, след като управляващите вземат решение да бъде построен Търговски дом по примера на софийския ЦУМ.

Реализацията на това начинание започва със събарянето на няколко сгради – културни ценности.

При изграждането на автомобилния тунел по ул. Шипка са разкрити две крепостни стени от античния град Одесос. През 1989 г. комисия към Националния институт за паметници на културата излиза със становище, че разкритите древни останки са уникални за града и препоръчва тяхното съхраняване. Оттогава това пространство в археологически резерват „Античен град Одесос” е останало като дупка в сърцето на град Варна.

История

Така наречената Дупка се появява в края на 80-те години от миналия век, след като управляващите вземат решение да бъде построен Търговски дом по примера на софийския ЦУМ.

Реализацията на това начинание започва със събарянето на няколко сгради – културни ценности.

При изграждането на автомобилния тунел по ул. Шипка са разкрити две крепостни стени от античния град Одесос. През 1989 г. комисия към Националния институт за паметници на културата излиза със становище, че разкритите древни останки са уникални за града и препоръчва тяхното съхраняване. Оттогава това пространство в археологически резерват „Античен град Одесос” е останало като дупка в сърцето на град Варна.

1950

До 80-те години на миналия век на мястото на Дупката са съществували красиви сгради, които са дефинирали силуета на някогашния бул. Ленин, днес Княз Борис I. Много  варненци все още си спомнят магазин “Родна индустрия”, който се е помещавал в сградата на ъгъла с ул. Княз Александър Батенберг.

1981

През 1981 г. е реализиран проект, който предвижда събарянето на част от сградите с цел създаване на парково пространство с фонтан. Само няколко години по-късно, заради изкопните работи по планирания Търговски дом, пространството е заличено, като са съборени и останалите сгради от южната страна на булеварда.

2019

До обновяването на главната пешеходна зона през 2016 г. Дупката, където до ден днешен има паркинг за автомобили, бе скрита от минувачите с бараки-тип магазини. Впоследствие те бяха заменени с временна конструкция, която днес служи като рекламно пано за културни събития.

  • Сега, всички ние, заедно имаме възможността да предложим решения за бъдещето на Дупката.