Настояще

Центърът на Варна разполага с много публични пространства с голям потенциал, които не се използват пълноценно. Причината често е липса на свързаност и поставяне на правилна функция. В този раздел в карти, чертежи, пиктограми и снимки е показано сегашното състояние на Дупката. Може лесно да се придобие представа за гъстотата и височината на застрояване, околните пешеходни пространства и обвързаността им с важни исторически обекти. Поради ключовото разположение на мястото в оживения градски център, през годините са правени различни градоустройствени разработки. Те могат да бъдат добра основа за дискусия и анализ. 

Настояще

Центърът на Варна разполага с много публични пространства с голям потенциал, които не се използват пълноценно. Причината често е липса на свързаност и поставяне на правилна функция. В този раздел в карти, чертежи, пиктограми и снимки е показано сегашното състояние на Дупката. Може лесно да се придобие представа за гъстотата и височината на застрояване, околните пешеходни пространства и обвързаността им с важни исторически обекти. Поради ключовото разположение на мястото в оживения градски център, през годините са правени различни градоустройствени разработки. Те могат да бъдат добра основа за дискусия и анализ. 

Анализ

 • Градска морфология

  Картата показва отношението между застроена и незастроена площ, широчината на улиците и отстоянията между сградите. В тази част на Варна преобладава сключеното застрояване, но плътността не е висока. На много места съществуват пролуки между сградите и вътрешни дворни пространства. Ясно се вижда широкият пешеходен булевард “Княз Борис I” и съседните тесни улички.
 • Обществени пешеходни пространства

  Картата показва площта и формата на обществените пешеходни пространства, на главната пешеходна улица „Княз Борис I“, новият пешеходен участък от ул. „Михаил Колони“, градинката на площад „Мусала“ и тротоарите на съседните улици. От север, изток и запад “Дупката” е обградена от атрактивни пешеходни пространства. Близостта с автомобилния подлез на ул. “Шипка” прекъсва пешеходната връзка към. Ул. “Княз Александър Батенберг”, водеща към Приморски парк.
 • Недвижими културни ценности

  Картата показва сградите от 19 и 20 век, предствляващи недвижима културна ценност и археологическите находки в района на Дупката. В глава “История” можете да намерите подробна информация за античните разкопки, открити в обекта, както и за сградите, съборени през 80-те за строителството на търговски център.
 • Височина на застрояване

  Картата показва броя етажи на околните сгради в района около Дупката. В непосредствена близост няма сгради надвишаващи 6 етажа. Към улиците преобладава височина на застрояване от 3 до 5 етажа. Повечето сгради по бул “Княз Борис I” имат висок представителен партер и мансарден етаж.
 • Партерни пространства

  Картата показва какви са функциите на партерните пространства около Дупката. Прави впечатление разнообразието от видове дейности, заемащи първите етажи. Търговският характер на пешеходната улица “Княз Борис I” определя и функцията на помещенията с излаз към нея – основно търговски обекти – различни магазини.
 • Топография

  Схематичният разрез показва характерната форма и дълбочина на изкопа, както и връзката му с ограждащата го градска тъкан.

Градоустройствени разработки

Очаквайте скоро

Галерия